İkra Tarihçe

كؤطاى باكو، ئازةربةيجان

لة ئيََستا دا رِِيََطايةكي بارهةلََطري سةرةكي دروستدةكريَََت بة دوورى 20 كم لة باكو لةطةلأ كؤطايةك بة رِِووبةرى 100,000,00 م2 لةطةلأ ثاركي بارهةلَطر. ئةم كؤطاية هةروةها خاوةني هيََلَي ئاسنينة لةطةلأ تواناى 2000 TEU. 

Paylaş