İkra Tarihçe

طواستنةوةى سوبهان

لؤجيستيك بةشيََكي بنةرِِةتى و طرنطى ئابووريية.

 

 

طةشةسةندني خيََرا و شيََوازى ثاراستن لة هةريََمةكةمان دا دةطةرِيََتةوة بؤ ثيََويستي طواستنةوةى كةل و ثةلةكان لةكاتي كاركردن دا بؤ دروستكردنى سووديََك بؤ هؤبةى لؤجيستي كؤمانياكان بؤ ئةوةى ببنة خاوةنى كيََبرِِكيََيةكي ستراتيجي.

 

هؤبةى لؤجيستي كة هاوبةشة لةطةلأ هةموو هؤبةكاني تري سةر سنوورةكان رِِؤلََيََكي طرنطي هةية بؤ هاوبةشي كؤمثانياكان بؤ ئةوةى ببنة خاوةنى رِِيََبةرييةك لةسةر كؤمثانياكانيان.

 

يةكيََك لة ناسراوترين بةشي تايبةتمةندييةكاني خزمةتطوزاريية لؤجيستييةكانى ئيََمة طواستنةوةى خزمةتطوزارى و بةرهةمةكانة لةكاتي خؤي دا و بةشيََوةيةكي سةلامةت بة هةرزانترين رِِيََطا.

تكاية سةرداني مالَثةرِِةكةمان بكةن  www.subhantrans.com بؤ وةرطرتنى زانياري زياتر دةربارةى خزمةتطوزاري و دةزطاكانمان.

Paylaş