İkra Tarihçe

كؤطاي كيََرثيََن، ئةلَمانيا

 

ئيكرا ئةلَمانيا طةنجينةيةكي هةية بة رِِووبةري 1000 م2.

طةنجينةكة تايبةتمةندييةكانى ثاراستني تةواوي هةية لةطةلأ رِِمثاي سةرخستني كةل و ثةل.

ئيََمة دةتوانين خزمةتطوزاري كؤكردنةوة و ثيََضانةوة، عةمباركردني بةرهةم بؤ ماوةى كورت و بؤ ماوةى دريََذ و كؤنترِؤلَي بةرِيََوةبردنى عةمباركردن دابينبكةين.

 هيََلةكاني ثةيوةندي بة كؤطاى ئةلَمانيامانةوة:

 
 info@ikragmbh.com: Email
   0049- 2237 – 9285608: فاكس
    0049-2237 – 9285604: تةلةفؤن

ناونيشان:
IKRA GmbH Internationale Logistik
Boschstr. 61
D- 50171 KERPEN

Paylaş