İkra Tarihçe

LCLباري

خزمةتطوزاري LCL كة ئيكرا دابينيدةكات بةبةكارهيََناني كةشتي كةل و ثةلةكانى خؤي كة لةلايةن شؤفيََري بةئةزموونةوة ليََدةخورِِدريََت يارمةتى كؤمثانيا بضوك و مامناوةندييةكان دةدات لة سيستةمي كؤنترِؤلََكردني عةمبارةكانيان و كةمكردنةوةى تيََضووي عةمباركردن دا. دةسةلآتي ئيَمة بؤ كةل و ثةلي هونةرى بةبةكارهيََنانى كةشتي نوآ بؤ بارهةلَطرةكان، تؤرِِي نوسينطةكان و طةنجينةكان يارمةتى تةواوكردني بةرهةمةكة دةدات كة ئيََمة ثيََشكةشي كرِِيارةكانمانى دةكةين.

Paylaş