İkra Tarihçe

ِِيََكاري تةندروستي و سةلامةتى

سةلامةتى و تةندروستي شؤفيََرةكانمان، كارثيََكةري ئاميََرةكانمان و ستافي نوسينطةكةمان جيََطاي بايةخيََكي طرنطي ئيكراية و ئيََمة هةموو رِِيََكارة ياسايي و خؤثاريََزييةكان دةطرينةبةر بؤ دةستةبةركردنى ذينطةيةكي كاري تةندروست بؤ هةموو ستافةكةمان. رِِاهيََناني بةردةوام دابيندةكريََن بؤ كارمةندةكانمان بؤ ئاطاداربوونيان لة بابةتة تةندروستيي و سةلامةتييةكان.

 

تةكنةلؤجياي ديجيتالأ تةكنؤطراف بةكاردةهيََنريََت لةسةر هةموو بارهةلَطرةكانمان بؤ نيشاندانى كاتذميََرةكانى كاركردني سةلامةتى شؤفيََرةكانمان.

Paylaş