İkra Tarihçe

ِِيََكاري رِِةزامةندي كرِِيار

ئيََمة بةرِِيََزةوة و بة شيََوةيةكي يةكسان لةهةموو كرِِيارةكانمان نزيك دةبينةوة بةئامانجي بةباشي رِِاثةرِِاندنى ئةركةكانمان بؤ ثيََشكةشكردني ئةو خزمةتطوزارييانةى كة بةلَيََنمان ثيََدابوون.

 

ئيكرا خاوةنى فةلسةفةى رِِةزامةندي كرِِيارة لة خزمةتطوزاري ثيشةسازيمان لةطةلَ ئةم بةهايانةى خوارةوة كة وةك ياسايةك لةبةرضاودةطيريََن:

 

•دابينكردني حزمةتطوزاري جؤريي،
• بردنةسةري بةلَيََنةكانمان لةكاتى خؤي دا و بة تةواوى،
• دابينكردني ضارةسةرة ئابوورييةكان بؤ سوودي كرِِيارةكانمان،
• جيَبةيََكردني بةلََيََنةكانمان بةبآ كيََشة.

 

Paylaş